גלית גורן גלעד - פסיכולוגית קלינית

ייעוץ בכתיבת סיפור מקרה

לא קל לכווץ טיפול שנערך במשך חודשים ושנים למספר קטן של עמודים. לא פעם, התחושה היא כי הסיפור לא ממצה, לא ברור או דל יחסית למציאות הטיפולית שהתרחשה. לא קל לתאר מטופל במילים, ולעתים אנו חשים, כי האדם המורכב והמיוחד שאנו מכירים מקרוב כל כך, הופך חיוור כאשר אנו מנסים לתארו, או לחילופין מצטייר כקריקטורה. לא קל גם לתאר את החוויה הטיפולית, את הקשר שנוצר ואת רגשותינו שלנו בעת הטיפול. בנוסף, לפעמים הטיפול דווקא ברור לנו, אלא שלא קל לנו להעבירו אותו לשפה תיאורטית ולבנות דיון מסודר.

כל אלו קריטיים כאשר אנו כותבים סיפור מקרה לבחינה. כאשר אנו כושלים בתיאור המילולי, מתעוררות בבוחנים שאלות לגבי מודעותנו לתהליכים הטיפוליים, לרגשותינו ולצדדים שונים של המטופל. אם אנו כושלים בהצגת הדיון, נמצא את עצמינו מתמודדים עם השאלות התיאורטיות הקשות ב"זמן אמת" ובעל פה מבלי שהתכוננו כראוי.

הפגישות עמי עוזרות לבדוק, האם הסיפור הטיפולי והדיון כתובים כהלכה. ניתן להעזר הן בידע התיאורטי שלי והן בידע שלי בתחום הספרותי כדי לכתוב סיפור מקרה ברור ואינטליגנטי. אפשר להעזר בי לאחר שכבר יש בידכם טיוטה ראשונית, או אפילו לפני כן, כאשר אתם עדיין מבולבלים מעומס האירועים בטיפול ומתלבטים איך וכיצד להתחיל לכתוב.

חזרה לייעוץ לכותבים